#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bắt lấy thanh xuân của những gì mà đứa em gái này đã nói, cái thanh xuân của nó đáng giá như nào cái điều ấy nó có sức hút đến như nào ấy nhỉ, mình chưa từng nghĩ được rằng có cái điều ấy nó lại hay đến mức độ vậy ấy nha, khi những cái thứ ấy đều đã được mình nhìn ra được kiểm nghiệm ra được ấy nha, khi nói về nó và cái việc hạnh phúc đặc sắc đến như này đúng là cái hấp dẫn khó có thể chê được mọi người nhỉ, và việc ấy đều đã được đúng nghĩa với mình và niềm hạnh phúc đó là cái đáng giá ấy nhỉ mọi người ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A