#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Hơi ấm của người mẹ kế đã giúp cho thằng con đó nó có sức ham muốn cái kiểu ấy để thấy được niềm vui khó tả đó là gì ấy nhỉ, và chẳng phải tự nhiên mà mình kể được điều ấy ra đâu mình chỉ mong muốn được nói về nó cho mỗi người biêt xem và hiểu về nó nhiều hơn ấy nha, khoảnh khắc đó đều là cái không thể biết niềm vui về nó là gì nhỉ ,niềm vui về nó để mọi người biết sự hay ho đó là sao phải không nào, và đây chính là cái cảm xúc cái cảm hứng của niềm vui vì những cái điều ấy là niềm hạn phúc dài đúng chứ ạ, nói về sự thật đó là cái như nào

Diễn viên tham gia phim

N/A